این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات               
  برنامه روزانه پوسترها
  اسکان

محل اسکان شرکت کنندگاه دارای مقاله در کنگره

دانشگاه شهید چمران - جنب نقلیه - اقامتگاه نارنجستان


  

صبحانه در محل مهمانسرا ، ناهار مهمان کنگره ، شام آزاد

  بروشور کنگره
  پیام دبیر کنگره

به نام حق

با توکل بر خداوند متعال به اطلاع می رساند کنگره " حمکت و خرد جندی شاپور "  در تاریخ 28 لغایت 30 اردیبهشت ماه 95 برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اساتید، همکاران و صاحب نظران دعوت می شود با ارائه مقالات علمی خود با محورهای ذیل و حضور در این کنگره بر غنای علمی آن بیافزایند.

بررسي تاريخي و جغرافيايي جندي شاپور                 
 جندي شاپور در جايگاه يك مكتب پزشكی
جندي شاپور در دوره اسلامی
منبع شناسي مكتب پزشكي جندي شاپور
احیا وصیانت از فضای فیزیکی محوطه باستانی جندی شاپور 
 جندی شاپور معاصر
علی بن عباس اهوازی 

  دبیرخانه کنگره

دبیرخانه کنگره: 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - ساختمان معاونت توسعه پژوهش و فن آوری
پست الکترونیک :
jundishapur@ajums.ac.ir

تلفکس : 33338824 - 061


  
روز شمار همایش

0-1
  برگزار کنندگان
  حامیان